THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

    Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”

  1. Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 01 tháng 11 năm 2016
  2. Thời gian diễn ra giao lưu trực tuyến: ngày 07 tháng 11 năm 2016 (Thứ Hai), bắt đầu từ 08h00

      Việc tiếp nhận câu hỏi và trả lời nhân dân và doanh nghiệp qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ theo địa chỉ internet http://gltt.monre.gov.vn hoặc qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://têntỉnh.monre.gov.vn.

     Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân./.

Nội dung giao lưu
Hoàng Văn Long ( 32 Tuổi )
Sơn La
hoanglongyenchau@gmail.com

Diện tích đất ở do nhận chuyển nhượng, tặng cho có được tính vào diện tích đất trong hạn mức khi tính thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 3 nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về thu tiền sử dụng đất không? ví dụ:

 ông A nhận chuyển nhượng 500 m2 đất trong đó có 200 m2 đất ở và 300 m2 đất vườn liền kề và đã được cấp GCNQSD đất. Hạn mức giao đất ở khu vực này là 200 m2, ông A không còn mảnh đất nào khác (hoặc đất đang sử dụng toàn bộ do nhận chuyển nhượng). khi ông A được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 100 m2 đất vườn liền kề sang đất ở thì diện tích 100 m2 này được tính là trong hay ngoài hạn mức?

Sở TNMT tỉnh Sơn La

- Tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP đã quy định:

   “...Việc xác định diện tích đất trong hạn mức tại Điểm này phải đảm bảo nguyên tắc mỗi hộ gia đình (bao gồm cả hộ gia đình hình thành do tách hộ theo quy định của pháp luật), cá nhân chỉ được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở một lần và trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

...Hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của việc kê khai diện tích thửa đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở được áp dụng tính thu tiền sử dụng đất; nếu bị phát hiện kê khai gian lận sẽ bị truy thu nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và bị xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế”.

- Tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 76/2014/TT- BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất đã quy định:

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp mà không phải nộp tiền sử dụng đất hoặc có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất, nay được cấp đổi Giấy chứng nhận thì không được tính là một lần đã xác định diện tích đất trong hạn mức để tính thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP...”.

Theo quy định trên, khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 100 m2 đất vườn sang đất ở thì diện tích đất này được tính là diện tích đất trong hạn mức hạn mức đất ở.Nguyễn văn Tình ( 55 Tuổi )
Sơn La

Tôi xin hỏi 1 việc: Tôi có một mảnh đất trong khu đân cư tại tổ 11 P Quyết Thắng TP Sơn la với DT 240 M2 năm 2008 tôi làm bìa đỏ DTđất ở là 50 m2 . Phòng TNMT thành phố ghi DT đất còn lại là đất hàng năm 170 m2 với thời hạn 30 năm. Vậy sau 30 năm DT đất của tôi sẽ phải làm thế nào. Tôi có được sử dụng nữa hay ko?

 

Sở TNMT tỉnh Sơn La

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai, nếu ông Nguyễn Văn Tình có nhu cầu gia hạn sử dụng đất thì được phép hạn sử dụng đất theo quy định.

Trừ trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan Tài nguyên và Môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định.Lường Nguyễn Quỳnh ( 33 Tuổi )
Sơn La
lquynh12@gmail.com

1. Ở trong khu vực nơi gia đình tôi sống, có rất nhiều xưởng mộc hoạt động công khai, mùi sơn, gỗ, bụi.... ảnh hưởng tới sinh hoạt của tôi và gia đình nhiều năm nay. Vậy xin hỏi, những cơ sở này hoạt động có vi phạm Luật Bảo vệ môi trường không?  Nếu có, tôi nên phản ánh lên cấp chính quyền nào? Trình tự, thủ tục ra sao? 

2. Ngay cạnh nhà tôi, có 2 ống khói của 2 gia đình, ống khói của bếp củi nấu cơm, mỗi lần nấu, khói bay thẳng vào phòng tôi vì nhà liền sát. Vậy xin hỏi, với các hộ gia đình này, có quy định nào về xây dựng các ống khói bếp như thế hay không? Nếu không có thì với các trường hợp này, gia đình tôi nên làm gì để hạn chế ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng tôi?

3. Tại gia đình bố mẹ chồng tôi ở tiểu khu 9, thị trân Mộc Châu, hộ gia đình liền kề chăn nuôi lợn nái thương phẩm đã nhiều năm nay, xả thải trực tiếp không có quy trình ra suối, và đất ngay cạnh nhà, gây mùi hôi khó chịu, ruồi muỗi rất nhiều. Tôi được biết phải xây biogas để xử lý chất thải chăn nuôi nhưng không thấy gia đình này thực hiện. Xin hỏi, trường hợp này nên xử lý như thế nào?

Sở TNMT tỉnh Sơn La

1. Câu hỏi 1: Ở trong khu vực nơi gia đình tôi sống, có rất nhiều xưởng mộc hoạt động công khai, mùi sơn, gỗ, bụi.... ảnh hưởng tới sinh hoạt của tôi và gia đình nhiều năm nay. Vậy xin hỏi, những cơ sở này hoạt động có vi phạm Luật Bảo vệ môi trường không? Nếu có, tôi nên phản ánh lên cấp chính quyền nào? Trình tự, thủ tục ra sao? 

Trả lời:

Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất trên phải đáp ứng được các yêu cầu: “Giảm thiểu, thu gom, xử lý bụi, khí thải theo quy định của pháp luật; bảo đảm không để rò rỉ, phát tán khí độc hại ra môi trường; hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường xung quanh và người lao động”; phải có khoảng cách bảo đảm không có tác động xấu đối với khu dân cư như “Phát tán bụi, mùi, tiếng ồn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người”; (được quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 68, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014).

Việc phản ánh được thực hiện như sau:

- Cộng đồng dân cư có quyền và nghĩa vụ:

+ Đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn chịu tác động môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quyền yêu cầu chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường thông qua đối thoại trực tiếp hoặc bằng văn bản;

+ Tổ chức tìm hiểu thực tế về công tác bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; thu thập, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp.

- Việc phản ánh tình trạng ô nhiễm đối với các cơ sở trên:

Việc quản lý môi trường đối với cơ sở trên thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện, thành phố. Các cơ sở xưởng mộc trên phải đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Đề án Bảo vệ môi trường tại UBND cấp huyện, Thành phố (hoặc cấp xã, phường nếu được ủy quyền) để được xác nhận. Do vậy việc phản ánh đề nghị ông phản ánh với UBND xã, Phường để được giải quyết; nếu quá thẩm quyền, UBND xã, Phường sẽ gửi ý kiến phản ánh lên UBND huyện, thành phố để tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

2. Câu hỏi 2: Ngay cạnh nhà tôi, có 2 ống khói của 2 gia đình, ống khói của bếp củi nấu cơm, mỗi lần nấu, khói bay thẳng vào phòng tôi vì nhà liền sát. Vậy xin hỏi, với các hộ gia đình này, có quy định nào về xây dựng các ống khói bếp như thế hay không? Nếu không có thì với các trường hợp này, gia đình tôi nên làm gì để hạn chế ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng tôi?

Trả lời:

Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình được Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định: Không được phát tán khí thải, gây tiếng ồn, độ rung và tác động khác vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh (khoản 3, điều 82, Luật Bảo vệ môi trường).

          Đối với đun bếp củi việc đánh giá mức độ ô nhiễm khí thải sẽ được đánh giá bằng các chỉ tiêu NOx, CO, Bụi lơ lửng, Bụi PM10 (Quy chuẩn lý thuật môi trường là QCVN 05:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh).

          Trong trường hợp này trước tiên Ông nên gặp gỡ trực tiếp gia đình có các ống khói gây nên ô nhiễm để cùng nhau xem xét và xác định, phân tích rõ tác động đối với gia đình và đề nghị các gia đình có ống khó có giải pháp để không gây ô nhiễm (ví dụ: làm ống khói có chiều cao lớn; di chuyển vị trí bếp sang vị trí khác; thay đổi nhiên liệu đốt; thay đổi phương pháp đốt hoặc chuyển đổi sang sử dụng ga để đun nấu…).

          Trường hợp giải quyết như trên chưa giải quyết được thì phản ánh với trưởng nhóm liên gia tự quản, tổ dân phố để tiếp tục được giải quyết và hướng dẫn cách giải quyết.

3. Câu hỏi: Tại gia đình bố mẹ chồng tôi ở tiểu khu 9, thị trấn Mộc Châu, hộ gia đình liền kề chăn nuôi lợn nái thương phẩm đã nhiều năm nay, xả thải trực tiếp không có quy trình ra suối, và đất ngay cạnh nhà, gây mùi hôi khó chịu, ruồi muỗi rất nhiều. Tôi được biết phải xây biogas để xử lý chất thải chăn nuôi nhưng không thấy gia đình này thực hiện. Xin hỏi, trường hợp này nên xử lý như thế nào?

Trả lời:

Hoạt động chăn nuôi của hộ gia đình phải tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường: Giảm thiểu, xử lý và xả nước thải sinh hoạt đúng nơi quy định; Không được phát tán khí thải, gây tiếng ồn, độ rung và tác động khác vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh; phải có công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh, an toàn (điều 82, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014).

Việc phản ánh được thực hiện như sau:

- Cộng đồng dân cư có quyền và nghĩa vụ:

+ Đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn chịu tác động môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quyền yêu cầu chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường thông qua đối thoại trực tiếp hoặc bằng văn bản;

+ Tổ chức tìm hiểu thực tế về công tác bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; thu thập, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp.

- Việc phản ánh tình trạng ô nhiễm đối với các cơ sở trên:

Việc quản lý môi trường đối với cơ sở trên thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện, thành phố. Cơ sở chăn nuôi trên phải đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Đề án Bảo vệ môi trường tại UBND cấp huyện, Thành phố (hoặc cấp xã, phường nếu được ủy quyền) để được xác nhận. Do vậy việc phản ánh đề nghị ông phản ánh với UBND xã, Phường để được giải quyết; nếu quá thẩm quyền, UBND xã, Phường sẽ gửi ý kiến phản ánh lên UBND huyện, thành phố để tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

- Trường hợp có khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về môi trường được quy định:

+ Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, khởi kiện về hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

+ Cá nhân có quyền tố cáo vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố cáo.

+ Thời hiệu khởi kiện về môi trường được tính từ thời điểm tổ chức, cá nhân bị thiệt hại phát hiện được thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về môi trường của tổ chức, cá nhân khác.Lò Văn Nhân ( 27 Tuổi )
Sơn La

nhà tôi hiện đang sử dụng 2 thửa đất ở (một thửa 200 m2 do nhận chuyển nhượng, một thửa 100 m2 do trúng đấu giá) và 300 m2 đất vườn, tôi xin hỏi khi tôi được phép chuyển mục đích sử dụng đất 100 m2 đất vườn sang đất ở thì diện tích đất chuyển mục đích này được xác định là trong hay ngoài hạn mức? 

Sở TNMT tỉnh Sơn La

Tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính quy định:

“3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp mà không phải nộp tiền sử dụng đất hoặc có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất, nay được cấp đổi Giấy chứng nhận thì không được tính là một lần đã xác định diện tích đất trong hạn mức để tính thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Ví dụ 3:

Năm 2012, ông A được bố mẹ thừa kế cho một thửa đất 250 m2, đã được cấp Giấy chứng nhận và nộp đủ tiền sử dụng đất nên ông A chỉ làm thủ tục chuyển tên trên Giấy chứng nhận mà không phải nộp tiền sử dụng đất. Ngoài ra, ông A chưa được xác định diện tích đất trong hạn mức để tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất nào.

Năm 2015, ông A làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với 200 m2 đất nông nghiệp, có nguồn gốc được Nhà nước giao đất năm 2004 theo quy định của pháp luật về đất đai sang đất ở và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì ông A được xác định diện tích đất trong hạn mức để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với thửa đất trên”.

Theo quy định nêu trên, khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 100 m2 đất vườn sang đất ở thì diện tích đất này được tính là diện tích đất trong hạn mức đối với thửa đất này.Lò Văn Uân ( 44 Tuổi )
Sơn La
lovanuan@gmail.com

Tôi có một vấn đề này muốn hỏi Sở TNMT.

Gia đình tôi hiện đang có ý định chăn nuôi lợn, khoảng 30-40 con. Vậy xin hỏi tôi phải thực hiện làm những thủ tục gì về môi trường?

Sở TNMT tỉnh Sơn La

Ông Lò Văn Uân chưa nói chi tiết quy mô chuồng chăn nuôi lợn là bao nhiêu m? Theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ:

- Nếu dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi gia cầm có quy mô chuồng trại từ 1.000 m2 trở lên thì phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình UBND tỉnh Sơn La phê duyệt (quy định tại số thứ tự 78 phụ lục 2 kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ).

+ Hồ sơ xin thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường :

Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015.

Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 2.2 và 2.3 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015.

Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.

+ Hồ sơ xin thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường nộp tại bộ phận ”1 cửa ” của Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định.

- Nếu dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi gia cầm có quy mô chuồng trại từ 50 m2-1.000 m2 thì phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường trình UBND huyện Mộc Châu xác nhận (quy định tại Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ).

+ Hồ sơ xin xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường:

Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015;

 Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

+ Hồ sơ xin xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường nộp tại bộ phận ”1 cửa ” của UBND huyện Mộc Châu để thẩm định và xác nhận.

- Nếu dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi gia cầm có quy mô chuồng trại nhỏ hơn 50 m2 thì dự án không phải đăng ký các thủ tục về môi trường (Kế hoạch bảo vệ môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường) được quy định tại phụ lục IV danh mục các đối tượng không phải đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ.Xin giấu tên ( 30 Tuổi )
Sơn La

Tôi xin hỏi năm nay việc xử lý ô nhiễm cà phê được tiến hành như thế nào, liệu có gây ảnh hưởng đến nước sinh hoạt của người dân hay không?

Sở TNMT tỉnh Sơn La

Tháng 12/2015, đầu năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện thanh tra đối với các cơ sở chế biến cà phê nằm trong lưu vực cấp nước cho thành phố Sơn La  tại các xã Muổi Nọi, Bon Phặng: thuộc địa phận huyện Thuận Châu; các xã Chiềng An, Chiềng Cọ, Chiềng Đen: thuộc địa phận thành phố Sơn La. Qua kết quả kiểm tra đã hướng dẫn người dân thực hiện thực hiện một số giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình chế biến cà phê.

Trước khi bắt đầu niên vụ 2016 – 2017 diễn ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở ban ngành có liên quan đã phối hợp theo dõi chặt chẽ, giám sát các cơ sở trong việc thực hiện kết luận, kết quả thanh tra năm 2015. Đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với 01 cơ sở (cơ sở cà phê Huấn Thủy ngày 4/11/2016). Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục kiểm tra, giám sát các cơ chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh, tập chung vào các cơ sở tại gây ảnh hưởng đến nguồn nước thành phố.

Về khả năng gây ô nhiễm đến nước sinh hoạt cho người dân:

Nước thải sản xuất cà phê xuất phát từ các cơ sở sản xuất nằm trong lưu vực cấp nước cho thành phố Sơn La như đã nêu trên vẫn có thể gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân; Lý do:

- Đa số các sở chế biến cà phê đều là tự phát với quy mô, công suất thuộc đối tượng lập Kế hoạch Bảo vệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường đơn giản do UBND cấp huyện xác nhận.

- Đa số các cơ sở chế biến cà phê chưa lập Kế hoạch Bảo vệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Một số cơ sở đã lập nhưng chưa thực hiện theo kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản được phê duyệt.

Trích:  Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường 2014.

“Điều 34.Trách nhiệm của chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau khi kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận

1. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận.

2. Trường hợp xảy ra sự cố môi trường phải dừng hoạt động, thực hiện biện pháp khắc phục và báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có liên quan.

3. Hợp tác và cung cấp mọi thông tin có liên quan cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường kiểm tra, thanh tra.”

Trích điều 34 Luật Bảo vệ môi trường 2014.

“ Điều 34. Trách nhiệm của cơ quan xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận.

2. Tiếp nhận và xử lý kiến nghị về bảo vệ môi trường của chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

3. Phối hợp với chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xử lý sự cố môi trường xảy ra trong quá trình thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ”

Như vậy UBND các huyện cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm kiểm tra các cơ sở chế biên cà phê trên địa bàn huyện quản lý, phối hợp với các cấp các ngành có liên quan để xử lý triệt để tình trạng gây ô nhiễm môi trường do các cơ sở chế biến cà phê gây ra trên địa bàn tỉnh.nguyễn cảnh minh ( 60 Tuổi )
Sơn La
phuong15158tgdd@gmail.com

Xin chào các anh/chị thuộc sở tài nguyên và môi trường Tỉnh Sơn La

Tên tôi là: Nguyễn Cảnh Minh

Hiện cư trú tại: Số nhà 01 ngõ 03 tổ 10 Chiềng Lề, TP Sơn La

số điện thoại liên hệ : 0983628591

Tôi có hai căn nhà nằm trên 02 bìa đỏ khác nhau thuộc khu vực sạt lở Tổ 10 chiềng Lề - Tp Sơn La. Năm 2008 tôi đã được cấp 01 mảnh đất tại Tổ 08 Phường Chiềng Sinh.  Còn 01 nhà tôi cho con trai là Nguyễn Lâm Tùng, nhưng chưa biến động sang tên cho con.

Tháng 07/2015 chủ tịch + Phó chủ tịch UBND Phường Chiềng Lề đến yêu cầu phá dỡ mảnh còn lại nhưng tôi không nhất trí. Cán bộ Phường có nói Phường sẽ hỗ trợ máy xúc và đề xuất với UBND thành phố cấp đất ngay cho con tôi theo đúng quy định của nhà nước. Nhưng đến nay gia đình đã nhiều lần gửi đơn cho UBND thành phố và lãnh đạo của thành phố, nhưng không nhận được phản hồi.

Vậy cho tôi hỏi con trai tôi có được cấp đất không? hay lãnh đạo Phường chiềng lề chỉ hứa để phá dỡ nhà con tôi thôi? Nếu không được cấp đất thì chúng tôi cần làm đơn kiến nghị tới đơn vi nào?

Sở TNMT tỉnh Sơn La

Nội dung ông Nguyễn Cảnh Minh hỏi do chưa có đầy đủ thông tin về lý do UBND phường Chiềng Lề đến yêu cầu con ông phá dỡ nhà; việc thu hồi đất và phương án bố trí đất của UBND phường Chiềng Lề cho con trai ông sau khi phá dỡ nhà ...

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có cơ sở để trả lời ông. Nội dung này Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận ý kiến của ông và có văn bản đề nghị UBND thành phố Sơn La chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Chiềng Lề giải quyết và trả lời kiến nghị của ông theo quy định.Lường Quỳnh ( 33 Tuổi )
Sơn La

Tôi xin hỏi thêm một vấn đề: Nhà tôi ngay gần xưởng in tôi biết bụi in rất độc đối với sức khoẻ, nhưng làm thế nào để biết không khí gần xưởng in và gia đình tôi có độc hại. Nếu độc thì hướng xử lý và giải quyết thế nào? Thêm nữa, đêm khi mà xưởng in nhiều việc thì còn có cả tiếng ồn. Tôi vẫn dùng cả nước mưa vậy khi nhà quá gần xưởng in như thế này thì tôi có nên dùng nước mưa để ăn uống nữa ko?

Sở TNMT tỉnh Sơn La

1. Cách nhận biết không khí gia đình có bị độc hại hay không. Nếu nhiễm độc thì hướng giải quyết như thế nào ?

- Để biết được không khí gần xưởng in có bị độc hại hay không cần có đơn vị đầy đủ năng lực (Trung tâm y tế dự phòng thuộc Sở y tế, Trung tâm quan trắc môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường….) về con người và máy móc để có thể xác định nồng độ bụi in có gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh hay không.

- Nếu gia đình nghi ngờ không khí xung quanh xưởng in ô nhiễm thì có thể kiến nghị các cấp có thẩm quyền như UBND thành phố, Sở tài nguyên và Môi trường kiểm tra xưởng in cung cấp thông tin về môi trường như Kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo quan trắc chất lượng môi trường của xưởng in. Căn cứ kết quả kiểm tra, các cơ quan chức năng sẽ xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

2. Thêm nữa đêm khi mà xưởng in nhiều việc thì còn cả tiếng ồn. Tôi vẫn dùng cả nước mưa vậy khi nhà quá gần xưởng in như thế này thì có nên dùng nước mưa để ăn uống nữa không ?

           - Theo Khoản 2 Điều 103 Luật Bảo vệ môi trường 2014 (cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu dân cư gây tiếng ồn, độ dung, ánh sáng bức xạ phải có biện pháp giảm thiểu, không làm ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư) nếu cơ sở không có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Gia đình bạn có thể làm đơn phản ánh sự việc gửi ra UBND phường xã nơi cơ sở  cư trú để có hướng xử lý phù hợp.

- Đối với việc gia đình có nên sử dụng nước mưa hay không ?

 Nước mưa, trong dân gian được nhiều người coi là nước sạch. Một số người dân thích uống nước mưa không đun sôi vì cho rằng nước mưa chứa một số loại muối khoáng hòa tan, chứa ít sắt nên nước mưa không tanh, mát, ngọt hơn nước giếng, nước máy... nên có lợi cho sức khoẻ con người.

Nhưng nước mưa hoàn toàn không sạch như một vài suy nghĩ, nhất là ở thời điểm hiện nay, không khí đang bị ô nhiễm, một số nơi còn bị ô nhiễm nghiêm trọng. Các hạt mưa trong lúc đang rơi từ trên cao xuống đã rửa sạch một khoảng không khí, nên trong nước mưa có thể sẽ nhiễm một số vi trùng gây bệnh, nhiều chất hoà tan độc hại, ví dụ như a-xit nitơric, a-xit sunfuaric, ô-xít chì... Một vài vùng trên thế giới đã gặp mưa a-xít làm hại cho sức khỏe con người, cây cối…Nên, nước mưa hiện nay không sạch như một số người quan niệm.

Nguồn nước mưa nhà bà sử dụng có thể do nước bốc hơi tạo mây từ nhiều nơi khác đến nên khả năng nước mưa bị ô nhiễm là vẫn có. Khuyến nghị gia đình nên sử dụng nước sinh hoạt từ nhà máy cung cấp nước sạch của Công ty cấp nước Sơn La để đảm bảo vệ sinh, an toàn cho sức khỏe. Nếu không có điều kiện sử dụng nước máy thì cần phải đun sôi trước khi sử dụng.